Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

KIOSK aanvragen cultureel-erfgoedconvenants 2021-2026

02.10.2019
KIOSK aanvragen cultureel-erfgoedconvenants 2021-2026
KIOSK aanvragen cultureel-erfgoedconvenants 2021-2026KIOSK aanvragen cultureel-erfgoedconvenants 2021-2026

Voor de beleidsperiode 2021-2026, kan een werkingssubsidie worden aangevraagd binnen het Cultureelerfgoeddecreet voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau.

Met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen die een werkingssubsidie ontvangen, wordt een cultureel-erfgoedconvenant gesloten.

Vanaf 7 oktober 2019 is het mogelijk om in de webapplicatie KIOSK een aanvraag voor werkingssubsidies op te maken, die uiterlijk ingediend moet worden op 1 april 2020.

> Lees meer over de werkingssubsidies en de aanvraagprocedure
 

Handleiding en veelgestelde vragen

We raden aan om de handleiding en de veelgestelde vragen door te nemen vooraleer de aanvraag in te vullen in KIOSK. 

Op 12 september konden vragen gesteld worden over het aanvraagformat in KIOSK tijdens een infosessie voor de huidige cultureel-erfgoedcellen. In het verslag van dat overleg bij FARO zijn ook de antwoorden opgenomen op die vragen. De aanwezigen ontvingen het verslag van de infosessie al. De nuttige informatie uit dit verslag wordt ook overgenomen in de FAQ.

Nieuwe aanvragers kunnen het verslag opvragen bij FARO.

Enkele aandachtspunten om mee rekening te houden wanneer u werkt met KIOSK

  • Alle communicatie over de aanvraag verloopt digitaal, met uitzondering van het toezenden van de activeringscode die wordt verzonden naar de inrichtende macht. Alle meldingen die vanuit KIOSK per e-mail verstuurd worden, zijn gericht aan de persoon die zich registreert als hoofdgebruiker voor een organisatie.
  • Organisaties die deel uitmaken van een grotere structuur registreren zich als ‘organisatie met inrichtende macht’. Dit zorgt ervoor dat een stedelijk museum zich kan registreren als museum (en niet als de stad) en een eigen hoofdgebruiker kan opgeven. Meer informatie hierover is te vinden in de algemene FAQ bij KIOSK 
    Voor cultureel-erfgoedconvenants raden we aan om een aparte registratie aan te maken als ‘organisatie met inrichtende macht’, waarbij volgende benaming wordt gebruikt: ‘cultureel-erfgoedcel [naam]’.
    De steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen kunnen een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie mandateren om een regionale dienstverlenende rol op te nemen. In dat geval wordt de werkingssubsidie aangevraagd door de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie. 
  • De grootte van bijlagen is in KIOSK standaard beperkt tot 2 MB. In de algemene FAQ bij KIOSK staan tips vermeld hoe bestanden verkleind kunnen worden en wordt ook meegegeven hoe verschillende documenten kunnen samengevoegd worden in een PDF.

Meer informatie over KIOSK of de aanvragen 2021-2026

Wie na het lezen van de handleiding en de veelgestelde vragen nog vragen heeft over KIOSK of over de werkingssubsidie kan contact opnemen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Dat kan op verschillende manieren:

  • algemene en inhoudelijke vragen kunt u e-mailen vanuit de KIOSK-applicatie via de knop ‘contacteer ons’
  • voor inhoudelijke vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met uw dossierbehandelaar (telefonisch of per e-mail).

Let op: ondersteuning (telefonisch of per mail) is enkel beschikbaar tijdens de kantooruren (9 u. -17 u.). We raden daarom organisaties aan om niet tot het allerlaatste moment te wachten voor het indienen van hun aanvraag.