Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Kunstendecreet: definitieve adviezen meerjarige subsidiëring 2015 - 2016

01.04.2014

De voorbije maanden formuleerden de beoordelingscommissies en het agentschap Kunsten en Erfgoed aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege een advies over de aanvragen voor meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet voor de

De voorbije maanden formuleerden de beoordelingscommissies en het agentschap Kunsten en Erfgoed aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege een advies over de aanvragen voor meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2015-2016.

Hieronder vindt u het overzicht van de definitieve adviezen. De publicatie van deze adviezen kadert binnen een algemene richtlijn van Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege voor alle meerjarige procedures binnen het beleidsdomein cultuur.

De adviesconclusies die u in deze documenten terugvindt zijn geen voorafname op de beslissing. De minister werkt de komende weken een voorstel van beslissing uit en legt dit voor aan de Vlaamse Regering.

De definitieve beslissing over de meerjarige subsidiëring 2015-2016 zal, zoals decretaal bepaald, gebeuren vóór 30 juni. Intussen zal de minister niet communiceren over individuele dossiers omdat de procedure nog loopt.

Artistieke en zakelijke adviezen per commissie