Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Tongeren

07.07.2016
Foto © Stadsarchief Tongeren - Henri Savenay
Foto © Stadsarchief Tongeren - Henri SavenayFoto © Stadsarchief Tongeren - Henri Savenay

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om een kwaliteitslabel toe te kennen aan het Stadsarchief Tongeren.

Het Stadsarchief Tongeren is opgericht in 1946 en

  • bewaart handgeschreven documenten over de geschiedenis van Tongeren (13de - 20ste eeuw)
  • fungeert als bibliotheek met geschiedkundige en heemkundige werken
  • beheert een databank met genealogische, heraldische en funeraire gegevens
  • beheert een foto- en prentkaartencollectie van meer dan 5000 stuks.


Kwaliteitslabel

Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum, zowel klein als groot, moet voldoen. In Vlaanderen kunnen naast musea ook culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een kwaliteitslabel aanvragen voor hun collectiewerking. Door het toekennen van kwaliteitslabels, waar geen subsidiëring aan verbonden is, draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking. 

In totaal zijn er nu 95 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 17 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 69 musea.