Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Kwaliteitslabel voor Red Star Line Museum, Provinciale Bibliotheek Tolhuis en Architectuurarchief Provincie Antwerpen

01.07.2015
Red Star Line Museum
Red Star Line MuseumRed Star Line Museum

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om een kwaliteitslabel toe te kennen aan het Red Star Line Museum, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Het Red Star Line Museum zoomt in op de historische trans-Atlantische migratie van Europa naar Amerika, op de transportmaatschappij Red Star Line en de transithaven Antwerpen. In het Red Star Line Museum staan verhalen centraal. De verhalen van de passagiers die met de Red Star Line naar Amerika reisden op zoek naar geluk en een beter bestaan. Het zijn al die verhalen samen die het verhaal van de Red Star Line vertellen.

De Provinciale Bibliotheek Tolhuis werd in 1963 opgericht door het provinciebestuur West-Vlaanderen met als doel een fonds uit te bouwen met publicaties en documentatie over de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlamingen. De Provinciale Bibliotheek Tolhuis bewaart vandaag wellicht de grootste collectie iconografie over West-Vlaanderen en een belangwekkend fonds over de West-Vlaamse lokale geschiedenis.

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) is een provinciale archief- en bewaarinstelling gespecialiseerd in het verzamelen, bewaren, ontsluiten en bestuderen van zeer divers archiefmateriaal over de Antwerpse bouwgeschiedenis van 1800 tot nu. Het begrip architectuur krijgt daarbij een ruime invulling. De focus ligt niet exclusief op archieven van architecten, maar ook op materiaal van verwante actoren, zoals aannemers en interieurarchitecten, of sociale huisvestingsmaatschappijen en bouwpromotoren.

In totaal zijn er nu 94 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 16 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 69 musea.

Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum, zowel klein als groot, moet voldoen. In Vlaanderen kunnen naast musea ook culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een kwaliteitslabel aanvragen voor hun collectiewerking. Door het toekennen van kwaliteitslabels, waar geen subsidiëring aan verbonden is, draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking. Het kwaliteitslabel is een belangrijk instrument in het kader van het complementair cultureel-erfgoedbeleid en wordt uitgereikt samen met de provincies en de steden en gemeenten.