Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Logo Inventaris Vlaanderen binnenkort ook voor commercieel gebruik?

25.02.2014

Opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) geeft recht op het gebruik van een specifiek daarvoor ontworpen logo. Tot op heden mag het logo niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) geeft recht op het gebruik van een specifiek daarvoor ontworpen logo. Tot op heden mag het logo niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Echter, immaterieel cultureel erfgoed is niet beperkt tot het culturele landschap, maar kan ook ingebed zijn in andere sectoren en beleidsdomeinen zoals geneeskunde, natuur, sport, economie, gastronomie, … Een beleid rond immaterieel cultureel erfgoed houdt daar best rekening mee.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed wil tegemoet komen aan deze openheid en start een traject op om vanuit een kwaliteitsvolle aanpak tot een herdefiniëren van het gebruik van het ICE-logo te komen. Partijen die hier vragen rond hebben, moeten nog even geduld uitoefenen. Tot zolang gelden de huidige richtlijnen.

www.immaterieelerfgoed.be