Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Meer dan driehonderd aanvragen voor werkingssubsidie onder het nieuwe Kunstendecreet

12.10.2015

Tot 1 oktober konden kunstenorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werkingssubsidies aanvragen in het kader van het nieuwe Kunstendecreet. Uiteindelijk werden er 303 dossiers ingediend via Kiosk, de online aanvraagtool voor het Kunstendecreet. De organisaties vragen in totaal 139 miljoen euro voor 2017. Ter vergelijking: bij de vorige vierjarige aanvraagronde in 2011 waren er 355 aanvragen met een totale vraag van afgerond 151 miljoen euro.

Voor projectsubsidies, die tot 15 september konden ingediend worden, zijn er 334 aanvragen met een totale vraag van bijna 15 miljoen euro. Omdat er voordien slechts 2 aanvraagmomenten waren voor projectsubsidies voor organisaties (tegenover 3 vanaf 2016) en omdat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen projecten, internationale projecten, opnames en creatieopdrachten kunnen die gegevens niet vergeleken worden met de aanvragen in voorgaande jaren.  De volgende uiterlijke indiendata zijn 15 januari 2016 en 15 mei 2016.

In de loop van de maand oktober begint de afdeling Kunsten met de advisering, enkele weken later gaan de vergaderingen met de beoordelingscommissies van start. De beslissing over de projectsubsidies moet uiterlijk 15 januari worden genomen door de minister. De definitieve adviezen over de werkingssubsidies zullen in de tweede helft van april 2016 aan minister van Cultuur Sven Gatz worden overgemaakt. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk eind juni 2016 over het voorstel dat de minister opmaakt op basis van de adviezen.