Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

02.07.2015

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft op 2 juli 2015 de eerste bouwstenen rond aanvullende financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voorgesteld.

Samen met Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB), Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en IDEA Consult stelde de minister twee toolboxen voor rond crowdfunding en EU-financiering, die de sector moeten wegwijs maken in aanvullende financieringsmogelijkheden.

De minister lichtte daarnaast zijn traject toe om een witboek uit te werken. Hij wil hiermee:

  • onderzoeken hoe extra financieringsstromen naar de cultuursector mogelijk zijn
  • ondernemingszin en ondernemerschap stimuleren.