Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Minister Sven Gatz Gatz maakt middelen vrij voor non-fictie

12.10.2015

Voor het eerst komt er in het letterenbeleid een aparte subsidielijn voor non-fictie. Minister van Cultuur Sven Gatz trekt daar 242.000 euro voor uit. Dat stemt overeen met het bedrag dat het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) vroeg om volgend jaar een start te kunnen maken met een subsidielijn voor non-fictie.

Non-fictie was tot nog toe een beetje het stiefkind van het Vlaamse letterenbeleid, dat wel subsidies geeft voor romans, vertalingen, strips, poëziebundels of essays. ‘Door ook non-fictie te ondersteunen, kom ik tegemoet aan een gerechtvaardigde vraag’, zegt Sven Gatz. ‘Overal in onze buurlanden wordt non-fictie wel gesubsidieerd. Bovendien heeft Vlaanderen de voorbije jaren heel goed gescoord in dit genre. Boeken als Congo van David Van Reybrouck of Orgelman van Mark Schaevers kaapten zelfs prestigieuze literaire prijzen weg.’

Gatz had vorig jaar in zijn visienota Kunsten al aangekondigd dat hij ook in het non-fictiegenre wil investeren. De financiële injectie voor non-fictie is niet eenmalig. Deze extra middelen zullen elk jaar toegevoegd worden aan de basisdotatie van het VFL. Hierdoor wordt het non-fictiebeleid duurzaam verankerd en kan het de komende jaren verder worden ontwikkeld.

Ook Koen Van Bockstal, Directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, is opgetogen: ‘Het VFL is verheugd met de keuze voor non-fictie als een nieuwe ambitie voor het letterenbeleid. Het is een lang gekoesterde droom voor het letterenveld om een belangrijk genre en een behoorlijk aantal getalenteerde auteurs extra kansen en ondersteuning te kunnen geven in binnen- en buitenland. We kijken ernaar uit om het vanaf 2016 nu eindelijk in daden te mogen omzetten.‘

Op dit moment wordt er met het VFL onderhandeld over een nieuwe beheersovereenkomst. In de nieuwe beheersovereenkomst zal verduidelijkt worden op welke manier (werkbeurzen, auteurslezingen, vertalingen, productiesubsidies, …) het VFL met het non-fictiebeleid van start zal gaan.