Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Minister van Cultuur Sven Gatz stelt allereerste visienota Kunsten voor

01.04.2015

Vandaag stelde minister Sven Gatz zijn langverwachte visienota Kunsten voor aan de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. In deze nota legt de minister van Cultuur zijn strategische visie op het beleidskader voor de Kunsten vast, in uitvoering van het Kunstendecreet van 13 december 2013.

Dit is de allereerste visienota Kunsten (PDF). Deze nota is een verdere uitwerking van de beleidsnota Cultuur, houdt rekening met de beleidslijnen van het Regeerakkoord en verenigt de stemmen van zowel sector als overheid.

De visienota bepaalt de beleidsprioriteiten en -instrumenten van de minister, en biedt een richtinggevend kader voor de beoordeling van subsidievragen. In de visienota wordt aangegeven wat de prioriteiten zijn, de aandachtspunten voor de uitvoering van het decreet of aanzetten voor nieuw beleid en te onderzoeken pistes.