Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Morsecode op Inventaris Immaterieel Erfgoed

09.01.2015
Scouts aan de slag met morsecode
Scouts aan de slag met morsecodeScouts aan de slag met morsecode

Minister van Cultuur Sven Gatz beslist om de Morsecode toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed.

Overal in Vlaanderen koesteren mensen, verenigingen en organisaties ons immaterieel erfgoed. Het kan gaan om een gebruik, een ambacht, een techniek, een volksvermaak, een sport, een cultuuruiting, een gerecht, een teelt, etc. Het immaterieel erfgoed wordt in kaart gebracht, verspreid en doorgegeven. Het erfgoedjargon omschrijft dit met de mooie term borgen: erfgoed veilig stellen voor de toekomst en er ook de passie voor te delen en te beleven.

De Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft de aanvraag om de morsecode op de immaterieel erfgoedlijst te plaatsen, positief geadviseerd. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 41 elementen.

Die Inventaris is onderdeel van het interactief platform www.immaterieelerfgoed.be: een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen waar organisaties en personen zich bekend maken. Dit platform is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum voor al wie immaterieel cultureel erfgoed mee een toekomst wil bieden.


Morsecode

De morsecode is een communicatiemiddel van streepjes en punten, of lange en korte geluids- of lichtsignalen waarmee letters, leestekens en cijfers worden gecodeerd om boodschappen te zenden en te ontvangen.

De morsecode werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse. Van bij het begin speelde de morsecode een belangrijke rol in de samenleving: mensen konden vanop vaartuigen en voertuigen of via het telegraafkantoor makkelijker met elkaar in contact blijven. In noodsituaties kon de hulpverlening sneller op gang gebracht worden, denk maar aan het uitsturen van een SOS (Save Our Souls) via morsetekens. Er bestaan ook enkele informele afkortingen, zoals CU, TNX en LOL, afkortingen die ook gebruikt worden in SMS-taal. Morsecode is dus evenzeer van belang bij de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen.

Wereldwijd gebruiken duizenden radioamateurs nog dagelijks de morsecode om met de rest van de wereld te communiceren. De passie voor de morsecode brengt een erg diverse groep van mensen dagelijks samen. Het gaat hierbij dus om een combinatie van technische vaardigheden en taal. De verenigingen van radioamateurs organiseren wedstrijden, velddagen en opleidingen waar zij hun passie, kennis en expertise doorgeven.


Meer info

www.immaterieelerfgoed.be

Persbericht