Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Naar een cultuurbeleid in het digitale tijdperk

26.09.2017
#digitalecultuur2017
#digitalecultuur2017#digitalecultuur2017

Eind dit jaar stelt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn visienota ‘een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ voor aan de Vlaamse Regering. De minister zal zowel de overheid als de culturele sector een leidraad bieden om - vanuit een langetermijnperspectief - de digitale transformatie van de culturele sector te ondersteunen.

De minister wil met de visienota een oplossing aanreiken voor de digitale duurzame preservatie binnen de culturele sector. Om een digitaal cultureel netwerk vorm te geven worden cultuurbrede rollen en verantwoordelijkheden uitgetekend. 

Op een efficiënte wijze wordt gezocht naar manieren om financiële impulsen te geven. Bovendien wordt aangeven hoe de sectorale decreten zich verhouden ten aanzien van dit overkoepelende beleidskader. De minister wil de houdbaarheid, zichtbaarheid en maatschappelijke bruikbaarheid van culturele content verhogen.  

Daarnaast focust de visienota op digitale culturele attitudes die de relatie tussen de culturele instellingen en de maatschappij actualiseren. De minister wil dit aanscherpen via een Vlaams cultureel beleidskader. Naast het harmoniseren van operationele processen is het nodig om rekening te houden met de digitale disruptie. Technologische innovatie dwingt de bestaande praktijken en tradities, bijhorende bedrijfs- en organisatiemodellen, doelstellingen en processen tot verandering. Een belangrijk streefdoel is het begeleiden van de culturele sector in die transitie en het herdenken van zijn vernieuwde relatie met het publiek. 

Het beleidstraject startte in 2016, het jaar waarin het Cultuurforum in het teken stond van digitale cultuur. Professionals uit de cultuursector dachten samen na over de impact van digitale technologie op de toekomst van cultuur en het cultuurbeleid in Vlaanderen. Een volgende stap in dit proces was de studie ‘operationeel netwerkmodel gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de culturele sector’ door KPMG. Die studie tekent de krijtlijnen uit van een digitaal ecosysteem voor de culturele sector(en). Diverse culturele functies (productie, bewaring, presentatie en publiekswerking) worden met elkaar verbonden in een netwerkstructuur.  De studie werd vandaag voorgesteld op een sectormoment in Brussel. Het onderzoek levert bouwstenen voor verdere reflectie. De aanwezigen op het sectormoment gingen tijdens werksessies aan de slag met de resultaten van de studie. Zo leverden zij belangrijke input aan de verwachte visienota. 

Lees de studie