Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Neem deel aan de openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van waarden en mobiliteit

11.01.2018

In 2018 zal de Commissie uitvoerige voorstellen ontwikkelen voor de financiële programma's na 2020. De Commissievoorstellen zullen erop gericht zijn de EU de middelen te geven om te verwezenlijken wat belangrijk wordt bevonden op de gebieden waar de Unie meer kan bereiken dan de individuele lidstaten. 

Je kan meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst in te vullen. De raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties (tot 8 maart 2018).

Het lijkt ons belangrijk dat er vanuit Vlaanderen en vanuit de brede cultuursector wordt deelgenomen aan deze consultatie.