Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuwe tussenkomsten voor reis- en verblijfskosten

08.10.2018
Foto CAG - AIMA-conferentie in Tartu, Estland – Agricultural Museum Estonia
Foto CAG - AIMA-conferentie in Tartu, Estland – Agricultural Museum EstoniaFoto CAG - AIMA-conferentie in Tartu, Estland – Agricultural Museum Estonia

Binnen het reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties werden de voorbije maanden subsidies toegekend voor een totaalbedrag van ruim 11.500 euro.

De betrokken medewerkers van de gesubsidieerde organisaties krijgen de kans om in het buitenland deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven. De verworven kennis wordt binnen de eigen organisatie en met het veld gedeeld. Daarom wordt onder meer gerapporteerd via de projectendatabank van FARO.
 
 

Organisatie

Land

Stad

Bedrag

FOMU Italië Rome 729,22
AMVB Nederland Amsterdam 523,55
SMAK Oostenrijk Salzburg 500,00
Vlaams Architectuurarchief Denemarken Kopenhagen 705,06
STAM Griekenland Thessaloniki 313,22
Vlaams Architectuurarchief Amerika New York 1.383,00
Design Museum Gent Japan Kanazawa 2.800,00
AMSAB-ISG Italië Milaan 1.558,73
Middelheimmuseum UK Londen 1.073,79
Mu.Zee Jordanië Amman, Ramallah, Jeruzalem en Haifa 1.125,00
Huis van Alijn Oostenrijk Wenen 1.000,00
Totaal     11.711,57