Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuwe tussenkomsten voor reis- en verblijfskosten

01.02.2019
AMSAB Senegal
AMSAB SenegalAMSAB Senegal

Binnen het reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties werden in december twee subsidies toegekend voor een totaalbedrag van 2 350 euro.

De betrokken medewerkers van de gesubsidieerde organisaties krijgen de kans om in het buitenland deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven. De verworven kennis wordt binnen de eigen organisatie en met het veld gedeeld. Daarom wordt onder meer gerapporteerd via de projectendatabank van FARO.

 

Organisatie

Land

Stad

Bedrag

Amsab-ISG

Senegal

Saint-Louis

€ 1 200

Passchendaele 1917

USA

New York

€ 1 150