Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Online aanvragen werkingssubsidies 2019-2023

18.09.2017

Vanaf 18 september 2017 is het mogelijk om in de webapplicatie KIOSK werkingssubsidies aan te vragen. Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen vanaf vandaag in KIOSK beginnen met het opmaken van hun aanvraag die uiterlijk ingediend moet worden op 15 december 2017 of 15 januari 2018.

Voor de beleidsperiode 2019-2023, kan tegen 15 december 2017 een werkingssubsidie worden aangevraagd binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor:

 • het uitvoeren van functies op landelijk niveau door een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie

 • het uitvoeren van een dienstverlenende rol op landelijk niveau

 • het opnemen van de cultureel-erfgoedwerking van het immaterieel cultureel erfgoed

Een subsidieaanvraag voor het uitvoeren van functies op regionaal niveau wordt door een collectiebeherende organisatie ingediend tegen 15 januari 2018.

KIOSK

We raden alle organisaties aan om de handleiding en de veelgestelde vragen door te nemen vooraleer de aanvraag in te vullen in KIOSK. De veelgestelde vragen zullen de komende weken verder aangevuld worden op basis van vragen die we ontvangen.

Indien u een subsidie wil voor zowel de functies als een dienstverlenende rol, dient u twee aparte aanvragen in. De afzonderlijke aanvragen gaan enkel over de specifieke deelwerking (functies of dienstverlenende rol). Dit geldt ook voor de doelstellingen die u oplaadt bij de aanvraag.

 

Enkele aandachtspunten

 • Alle communicatie over de aanvraag verloopt digitaal, met uitzondering van het toezenden van de activeringscode die wordt verzonden naar de inrichtende macht. Alle meldingen die vanuit KIOSK per e-mail verstuurd worden zijn gericht aan de persoon die zich registreert als hoofdgebruiker voor een organisatie.
 • Organisaties die deel uitmaken van een grotere structuur registreren zich als ‘organisatie met inrichtende macht’. Dit zorgt ervoor dat een stedelijk museum zich kan registreren als museum (en niet als de stad) en een eigen hoofdgebruiker kan opgeven. Meer informatie hierover is te vinden de algemene FAQ bij KIOSK.
 • De grootte van bijlagen is in KIOSK standaard beperkt tot 2 MB. Voor het collectieplan is een bestandsgrootte van maximaal 10 MB toegelaten. In de algemene FAQ bij KIOSK staan tips vermeld hoe bestanden verkleind kunnen worden en ook meegeven hoe verschillende documenten kunnen samengevoegd worden.

 

Veranderingen tegenover de voorlopige aanvraagformulieren

Op 15 juli 2017 stelde het departement de voorlopige versies ter beschikking van de aanvraagformulieren die nu verwerkt zijn in KIOSK. Ten opzichte van de voorlopige versies zijn nog volgende wijzigingen gebeurd:

 • KIOSK voorziet een aantal bijkomende vragen:
  • een extra veld waarin het mogelijk is om een synthese van de aanvraag te beschrijven. Organisaties kunnen hier de essentie van hun werking / krachtlijnen van hun beleidsplan weergeven
  • aanvraag dienstverlenende rol: voor organisaties die zowel een aanvraag doen voor de functies als voor een dienstverlenende rol is er een bijkomend veld waarin de relatie tussen beide werkingen beschreven kan worden
  • aanvraag dienstverlenende rol: het is nu mogelijk om partnerovereenkomsten op te laden voor zover deze beschikbaar zijn. De verschillende overeenkomsten moet u daarbij samenvoegen in één bijlage.
 • De vragenlijsten voor indeling en over de zakelijke werking werden op bepaalde punten aangepast. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen uit de sector. Het gaat hoofdzakelijk over verduidelijkingen bij de vragen. Er werden geen nieuwe vragen toegevoegd.

 

Meer informatie over KIOSK / erfgoedronde 2019-2023

Wie na het lezen van de handleiding en de veelgestelde vragen nog vragen heeft over KIOSK of over de erfgoedronde 2019-2023 kan contact opnemen met het departement CJM. Dit kan op verschillende manieren:

 • in de eerste helft van oktober worden er zitdagen georganiseerd in de Vlaamse Administratieve Centra van Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Hasselt en in het Arenberggebouw in Brussel. Op deze zitdagen worden organisaties individueel ontvangen in blokken van een half uur, waarbij het mogelijk is om vragen te stellen. Inschrijven voor deze zitdagen kan via de website. Geef uw vragen vooraf via e-mail (cultureelerfgoed@vlaanderen.be) door
 • algemene vragen kunt u e-mailen vanuit de KIOSK-applicatie via de knop ‘contacteer ons’
 • voor inhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dossierbehandelaar (telefonisch of per e-mail). U kunt ons ook contacteren op het algemene e-mailadres (cultureelerfgoed@vlaanderen.be) of telefoonnummer (02/553 68 68) van de afdeling cultureel erfgoed

Let op: ondersteuning (telefonisch of per mail) is enkel beschikbaar tijdens de kantooruren (9u-17u). We raden daarom organisaties aan om niet tot het allerlaatste moment te wachten voor het indienen van hun aanvraag.

 

Uitstel actieplan 2018

Heel wat organisaties zullen dit najaar bezig zijn met het opmaken van hun aanvraag. Logischerwijze krijgt dit de prioriteit op de opmaak van het actieplan 2018. Indien u het actieplan niet kunt opmaken tegen de deadline van 1 december, kunt u uw dossierbehandelaar contacteren met de vraag om het actieplan later in te dienen. Er wordt maximaal uitstel verleend tot 31 januari 2018.