Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Ontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

07.10.2016

De Vlaamse Regering geeft haar tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet.

Op vrijdag 7 oktober 2016 heeft de Vlaamse Regering, na het advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet.

Lees meer