Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Open uitvoervergunningen voor cultuurgoederen

29.09.2016

Voor de uitvoer van een cultuurgoed – zowel tijdelijk als definitief – buiten de Europese Unie is sinds 1993, vanaf een bepaalde waardedrempel, steeds een uitvoervergunning vereist. Voor de cultuurgoederen die zich in Vlaanderen bevinden, worden deze vergunningen verleend door de Vlaamse overheid (Departement CJSM).

Open vergunningen

Vanaf 1 september 2016 biedt de Vlaamse overheid erfgoedinstellingen die regelmatig bruiklenen geven voor tentoonstellingen buiten de EU de mogelijkheid om daartoe een open vergunning aan te vragen. Deze vergunningen zijn vijf jaar geldig. 


De algemene open vergunning

Een ‘algemene open vergunning’ laat de erfgoedinstelling toe om gedurende de looptijd van de open vergunning  (vijf jaar) stukken uit haar vaste collectie tijdelijk buiten de Unie brengen zonder hiervoor telkens een vergunning aan te moeten vragen. 


De specifieke open vergunning

‘Specifieke open vergunningen’ worden afgegeven voor de herhaaldelijke, tijdelijke uitvoer van specifieke, individuele goederen. De looptijd is eveneens vijf jaar.


Meer informatie


Contact

Hans Feys 02/553.68.26
Hans.feys@cjsm.vlaanderen.be