Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Oproep Expertopleiding Cultuur in de Spiegel 2018 - 2019

01.06.2018

Ben jij iemand die beschikt over ervaring en inzichten op het vlak van het leren met, over en door cultuur… maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren, voorleessessies, samenwerkingen tussen culturele organisaties en scholen, … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren.

Wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren?  Hoe sluit dat aan bij het onderwijs- en cultuurbeleid? Hoe fragiel is cultuur in tijden van competitie en competenties?

De opleiding biedt een antwoord op de bovenstaande vragen. In de opleiding leer je niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijg je ook input voor je eigen beroepspraktijk. Je leert bovendien mensen kennen die net als jij met hart en ziel met cultuureducatie dabezig zijn. Dat maakt van dit initiatief naast een opleiding ook een lerend netwerk.

Meer info over het programma en de voorwaarden

Voor wie: schooldirecteurs, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve medewerkers, kunsteducatieve begeleiders, pedagogische begeleiders, leerkrachten, … uit het brede veld van Onderwijs en Cultuur

Kostprijs: 250 € (10 modules van 5 u en begeleiding van persoonlijke paper)

Stel je kandidaat