Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Oproep voor cultuurprojecten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap

20.10.2017

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats.

Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

De ondersteuning bedraagt maximaal 5.000 euro per goedgekeurde aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2017 worden ingediend.