Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Over tax shelter podiumkunsten

28.11.2016

Zoals al in de pers werd vermeld, is op dit moment het voorbereidende werk aan de gang om een tax shelter voor podiumkunsten uit te werken. De federale ministerraad heeft het voorontwerp van de wet dienaangaande goedgekeurd. De fiscaliteit van vennootschappen is immers een federale materie. Het mechanisme van de tax shelter bestaat reeds in de audiovisuele sector en met name voor film. Zodra er meer vooruitgang komt in deze materie, volgt er een nieuwe communicatie.