Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Projectsubsidies cultureel erfgoed tweede ronde 2014

03.07.2014

Vlaams minister Joke Schauvliege nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede helft van 2014.

U vindt hier een overzicht van de toegekende projectsubsidies.

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in drie soorten projectsubsidies:

  • internationale projecten
  • ontwikkelingsgerichte projecten
  • internationale projecten die cofinanciering vereisen.

De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 577.200 euro.