Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Projectsubsidies cultureel erfgoed tweede ronde 2016 toegekend

14.07.2016

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede helft van 2016.

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in vier soorten projectsubsidies:
  • internationale projecten
  • ontwikkelingsgerichte projecten
  • internationale projecten die cofinanciering vereisen
  • niet-periodieke cultureel-erfgoedpublicaties.
De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 456.000 euro.