Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Publicatie tabellen werkingssubsidies cultuur uitgesteld

20.11.2019

In tegenstelling tot wat we vorige week communiceerden kunnen we nog geen aangepaste bedragen voor de werkingssubsidies binnen de cultuursector publiceren op onze website.

Dit door de recente ontwikkelingen i.v.m. het begrotingsvoorstel van de Vlaamse Regering en de besprekingen in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.