Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Regietraject landelijke dienstverlenende rollen - stand van zaken

29.09.2016

De afdeling Cultureel Erfgoed voert een traject uit om het overzicht te houden op de ontwikkeling van het dienstverlenende cultureel-erfgoedveld en de regie hierover te voeren. Dit traject startte in de zomer 2016 en loopt tot begin 2017. 

Het traject bestaat uit: 

  • een bevraging van cultureel-erfgoedorganisaties over de noden in het cultureel-erfgoedveld, gekoppeld aan een mogelijke landelijke dienstverlenende rol
  • een verwerking van de bevraging door de afdeling Cultureel Erfgoed. Op basis van de bevragingen wordt - op aangeven van de sector – bekeken welke noden er zijn en waar mogelijkheden liggen voor samenwerking en krachtenbundeling op vlak van expertise en landelijke dienstverlening
  • gesprekken met de betrokken organisaties op basis van de resultaten van de bevraging. De afdeling Cultureel Erfgoed modereert deze gesprekken. Waar mogelijk wordt afstemming, samenwerking of eventueel een fusie (wanneer de draagkracht en schaalgrootte van organisaties daarom vragen) aangemoedigd. 

Momenteel verwerkt de afdeling Cultureel Erfgoed de bevragingen die op 12/9/2016 door de organisaties werden ingediend. Tijdens de tweede helft van oktober zal de afdeling contact opnemen met de betrokken cultureel-erfgoedorganisaties om overleg te plannen in oktober- december. De gesprekken zullen georganiseerd worden per organisatie, of met een groep van organisaties.

Het traject is géén voorafname op een subsidiebeslissing in 2018 voor de beleidsperiode 2019-2023. Een subsidiebeslissing wordt genomen op basis van de beoordeling van het ingediende subsidiedossier in 2017, op basis van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Aan de organisaties wordt gevraagd om de resultaten van deze gesprekken mee te nemen in hun beleidsplanning. Het staat iedere organisatie vrij hun aanvraag voor een subsidie vorm te geven en de resultaten van de gesprekken hierin te verwerken.

Meer info