Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Residenties voor kunstenaars in 2020 uitgesteld

09.06.2020

Ten gevolge van de coronamaatregelen was reizen naar het buitenland niet mogelijk tussen maart en juni. Daarom konden of kunnen een aantal residenties niet doorgaan.

Dit is zo voor de residentie in Cité Internationale des Arts en Isola Comacina. De kunstenaars die hun residentie moe(s)ten afgelasten, krijgen de mogelijkheid om ze volgend jaar opnieuw op te nemen. Mogelijk zullen dus een aantal periodes al ingenomen zijn. Het is dus aangeraden om voor deze twee residenties meerdere periodes aan te duiden.