Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Resterend bedrag buitenlandse publieke presentatiemomenten gespreid

01.06.2016

Na vijf maandelijkse rondes is er voor de betoelaging van buitenlandse publieke presentatiemomenten in het kader van het Kunstendecreet nog maar een beperkt bedrag (129.955,00 EUR) beschikbaar. Minister Gatz heeft erin toegestemd dit bedrag nog te verhogen met resterende middelen op enkele andere posten maar ook dan blijft het bedrag beperkt (209.955,00 EUR). Daarom heeft de minister beslist om dit bedrag te spreiden over de resterende rondes van dit jaar en per beslissingsronde, dat is per maand, een budget te reserveren.

Voor ronde 6 (juni) werd 62.988,00 EUR toegekend. Het totale gevraagde bedrag voor de 55 dossiers in deze ronde was 238.895,00 EUR.

Voor de resterende rondes van dit jaar wordt degressief een deel van het resterende budget voorzien omdat voor de eerstkomende rondes meer aanvragen verwacht worden.

ronde 7 (juli): 52.489,00 EUR

ronde 8 (augustus): 41.991,00 EUR

ronde 9 (september): 31.493,00 EUR

ronde 10 (oktober): 20.995,00 EUR

Voor de laatste twee rondes (november en december) wordt geen budget meer voorzien omdat in die periode enkel laattijdig ingediende (= minder dan twee maanden voor het einde van het jaar) dossiers behandeld werden. Die dossiers worden dus niet meer toegelaten. De uiterste indiendatum voor aanvragen van initiatieven die nog in 2016 plaatsvinden, is voortaan 31 oktober.

Dossiers voor 2017 kunnen wel al in het najaar ingediend worden. De advisering daarvan zal vanaf september gebeuren. Over deze dossiers kan beslist worden van zodra de begroting voor 2017 door het parlement is goedgekeurd. Dat gebeurt vermoedelijk in de loop van de maand december.