Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Save the date: volgende Cultuurforum 2020 op 28 september 2015 in Flagey

11.06.2015
Cultuurforum 2020
Cultuurforum 2020Cultuurforum 2020

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort. Met het Cultuurforum wil de minister met de sector in dialoog gaan over het cultuurbeleid in Vlaanderen. 

Op maandag 28 september 2015 nodigt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de sector uit voor het Cultuurforum 2020 in Flagey Brussel. Het hoofdthema van de namiddag is cultuurparticipatie. 's Avonds zal de minister ook de Cultuurprijs voor Algemene Verdienste 2014 overhandigen.

De minister kan met de inbreng van de sector verder invulling geven aan de doelstellingen van de Beleidsnota Cultuur 2014-2019 (pdf).

Het Cultuurforum is een proces waarbij professionals uit de cultuursector samen nadenken over de toekomst van cultuur en het cultuurbeleid in Vlaanderen. Dit traject loopt naast het Burgerkabinet.

Voor meer informatie of opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar cultuurforum@vlaanderen.be.