Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Schrijf je in voor het startmoment van het project lokale monitoring

17.11.2015

Op 7 december geven het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, BLOSO, VVSG en de lokale besturen de aftrap voor een (ver)nieuw(d)e monitoring van het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid.

Op 7 december geven het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, BLOSO, VVSG en de lokale besturen de aftrap voor een (ver)nieuw(d)e monitoring van het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het project lokale monitoring wil de fundamenten leggen voor een monitoring van het lokale vrijetijdsbeleid. Doel is een set van indicatoren samen te stellen en dit te vertalen in een concreet plan om de nodige data te verzamelen, te verrijken en te ontsluiten. De Studiedienst van de Vlaamse Regering, Stedenbeleid en het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn partners in dit project.

Lokale actoren (politiek, beleid en praktijk) uit het sport-, jeugd- en cultuurbeleid kunnen op 7 december samen met geïnteresseerden uit de sectoren en het Vlaamse beleid een eerste input leveren over de inhoud van die lokale monitoring. Aan welke cijfers is er behoefte? Wat zijn interessante indicatoren? Wat zijn prioriteiten? Welke aandachtspunten mogen we niet uit het oog verliezen?

Interesse in lokale monitoring? Ideeën over wat zeker moet opgenomen worden in een monitor van het lokale vrijetijdsbeleid? Schrijf je in.

Meer informatie over het project lokale monitoring.