Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Sectormoment Tax Shelter Podiumkunsten (Brussel, 16/2/2017)

20.01.2017
Foto (c) Wikimedia Commons/ Barry Goyette
Foto (c) Wikimedia Commons/ Barry GoyetteFoto (c) Wikimedia Commons/ Barry Goyette

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse overheid) en de FOD Financiën (federale overheid) geven op 16/2/2017 een toelichting aan de sector van de podiumkunsten en productiehuizen over de wetgeving in verband met Tax Shelter voor podiumkunsten.

Op vraag van de gemeenschapsministers van cultuur, besliste de federale regering een Tax Shelter voor podiumkunsten mogelijk te maken. Het betreft een fiscale stimulans voor vennootschappen die investeren in een erkend Europees podiumwerk. Het systeem zal nauw aansluiten bij de bestaande Tax-Shelterregeling voor de audiovisuele sector. 

De Tax Shelter heeft als doel bedrijven te stimuleren om middelen te investeren in podiumkunsten. Deze Tax Shelter vormt bijgevolg een belangrijke pijler van de aanvullende financiering voor cultuur.  

Schrijf u uiterlijk op 9/2/2017 in via het online inschrijvingsformulier en formuleer er eventueel uw vraag vooraf.