Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Sectormoment "Witboek aanvullende financiering cultuur”

08.02.2016

Minister van Cultuur Sven Gatz nodigt u hartelijk uit om deel te nemen aan het sectorevenement rond aanvullende financiering op woensdag 24 februari 2016 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

In 2015 liet minister Sven Gatz de mogelijkheden van aanvullende financiering voor de cultuursector in Vlaanderen onderzoeken. Tijdens het sectorevenement zullen de onderzoekers de conclusies en de aanbevelingen aan cultureel Vlaanderen voorleggen. Met het evenement wil de minister de cultuursector informeren over wat er al bestaat maar ook luisteren naar de deelnemers om een Vlaams beleidskader voor cultureel ondernemerschap vorm te geven tijdens zijn legislatuur. Sommige maatregelen zullen op korte termijn kunnen gerealiseerd worden, andere zullen iets meer tijd vragen.

De dag is gevuld met een brede waaier aan sessies waaruit deelnemers op maat kunnen kiezen volgens hun eigen interesses. In vier doe- en denk workshops kan de sector haar stem laten klinken.

Meer informatie en inschrijven Sectormoment "Witboek aanvullende financiering cultuur”