Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Selectie van zeventiende-eeuwse tekeningen op topstukkenlijst

30.04.2020
Roelant Savery, Boheems rotslandschap, Brugge, Groeningemuseum Prentenkabinet
Roelant Savery, Boheems rotslandschap, Brugge, Groeningemuseum PrentenkabinetRoelant Savery, Boheems rotslandschap, Brugge, Groeningemuseum Prentenkabinet

Diverse unieke en onmisbare zeventiende-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen zijn definitief beschermd als Vlaams topstuk. Het gaat om werken van bekende en minder bekende of anonieme kunstenaars uit die periode. De selectie is het resultaat van een onderzoek door het Rubenianum en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). 

Bekende en minder bekende kunstenaars

De selectie tekeningen en verzamelingen van tekeningen bevat voorstudies, ontwerpen en schetsen van bekende zeventiende-eeuwse kunstenaars zoals Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens. Daarnaast zijn ook tekeningen van andere grote namen uit de zeventiende eeuw geselecteerd, zoals Jan Brueghel I, Gaspar de Crayer, Frans Francken II, Theodoor van Thulden en Justus van Egmont. Maar de selectie gaat  ook breder: ze bevat eveneens zeldzame en onmisbare tekeningen van minder bekende of anonieme kunstenaars. 

Voor al deze tekeningen werd in het onderzoek aangetoond dat ze omwille van hun zeldzaamheid in combinatie met hun artistieke waarde, ijkwaarde, schakelfunctie en/of waarde voor het collectieve geheugen als topstukken moeten worden beschouwd en een plaats op de Topstukkenlijst verdienen.

Heel diverse selectie

De selectie is bovendien een unieke staalkaart van de in Vlaanderen nog bewaarde zeventiende-eeuwse tekenkunst en bevat tekeningen met allerlei onderwerpen: landschappen, religieuze scènes, mythologische taferelen, voorstellingen uit het dagelijkse leven, dierstudies, enzovoort. 

Daarnaast werden ook tekeningen opgenomen omwille van hun uitzonderlijke cultuurhistorische waarde, zoals historische kaarten, stadsgezichten, tekeningen in manuscripten, ontwerptekeningen voor gebouwen, oude bouwtekeningen, enzoverder.

Over de topstukkenlijst

Het Topstukkendecreet zorgt voor de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

Op basis van het decreet wordt een Topstukkenlijst van zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen opgesteld. Voor die beschermde voorwerpen gelden speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen. Omdat aan het behoud van dit erfgoed groot belang wordt gehecht, is het ook mogelijk er restauratiesubsidies voor aan te vragen.