Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Stel je kandidaat voor de beoordelingscommissie participatieprojecten kansengroepen

20.10.2016

De Vlaamse overheid wil een duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen door jaarlijks diverse projecten voor en door kansengroepen te ondersteunen. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen is het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media op zoek naar extra deskundigen.

Heb je een brede, maatschappelijke interesse en affiniteit met het jeugdwerk, de cultuur- of sportsector? Zicht op de drempels die bepaalde kansengroepen ervaren om deel te nemen aan deze sectoren? Via de commissie krijg je de kans om je ervaring en kennis over de verschillende sectoren te versterken door in debat te treden met collega-commissieleden.

Interesse? Stel je kandidaat voor 3 november 2016.

Meer info en contactgegevens