Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Strategische visienota cultureel erfgoed in de Commissie Cultuur

25.04.2017

Op woensdag 19 april 2017 lichtte minister Gatz de krachtlijnen van zijn strategische visienota cultureel erfgoed toe in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), de SARC en de VVSG werden op 20 april door de commissieleden gehoord over de visienota.

Op 27 april vindt een gedachtewisseling plaats tussen de commissieleden en de minister. Zowel de strategische visienota als het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 komen hier aan bod.