Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Studiedag Participatiesurvey 2014

03.11.2015
Participatiesurvey 2014
Participatiesurvey 2014Participatiesurvey 2014

Op 4 december 2015 presenteren de Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de eerste resultaten van de Participatiesurvey 2014 op een studiedag in Muziekcentrum De Bijloke in Gent.

Tussen januari en november 2014 werd een representatief staal van 3965 Vlamingen uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Deze survey kwam tot stand via een unieke samenwerking tussen vier Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse overheid. De resultaten werden verwerkt in twee boeken. Een eerste boek omvat de basisgegevens van de survey en het eerste cijfermateriaal. In een tweede boek wordt dieper gegraven in de data en worden evoluties over de voorbije tien jaar geschetst. Op 4 december zullen deze boeken evenals de webtools die werden ontwikkeld om eigenhandig cijfers op te vragen, worden voorgesteld.

Al wie een actuele kijk wenst op het participatiegedrag van Vlamingen en zich afvraagt of de Vlaming nu meer dan wel minder is gaan participeren het voorbije decennium, of sporters cultuur minnen dan wel mijden, of jongeren zich nog begeven buiten de virtuele wereld … kortom iedereen die inzicht wenst in participatie en drempels en hefbomen tot participatie, zal zijn gading vinden op deze studiedag. We hopen op 4 december dan ook tal van actoren werkzaam in of met interesse in het brede veld van cultuur, jeugd, media en sport te verwelkomen.

Meer informatie over de studiedag Participatiesurvey 2014. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 27/11.