Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Studieopdracht nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen wordt niet toegewezen

30.03.2020

De minister van Cultuur heeft beslist de studieopdracht voor de bouw van een nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen niet te gunnen.

Sinds de start van de Open Oproep is het ambitieniveau van de studieopdracht geëvolueerd. Hierdoor is ook onzekerheid ontstaan over de werkelijke budgettaire impact van het project. Daarnaast vragen ook de architecturale ontwikkeling van Antwerpen Nieuw Zuid en nieuwe inzichten omtrent bebouwing op de kaaien om herziening van de huidige projectdefinitie. Deze laatste is met andere woorden niet langer actueel, net zomin als het voorliggende programma van eisen. 

Lees meer op de website van de Vlaamse Bouwmeester