Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling – Transitiereglement – deadline 1/10

20.09.2017

Subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling kunnen nog worden ingediend tot en met 1 oktober 2017. Dien je aanvraag in via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling kunnen nog worden ingediend tot en met 1 oktober 2017. Dien je aanvraag in via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

Heb je vragen over het transitiereglement of KIOSK? Mail naar kiosk@vlaanderen.be.

Heb je een algemene vraag over de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden? Mail naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be.