Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Subsidielijnen Titel 5 in 2016

04.08.2015

Titel 5 van het Kunstendecreet (‘Stimulerings-, promotie- en verwervingsbeleid’) maakt een aantal nieuwe subsidielijnen mogelijk. De voorziene middelen in 2016 voor Titel 5 laten nog niet toe deze subsidielijnen meteen te activeren. Wel werd beslist om in 2016 de ‘kunstaankoop hedendaagse kunst’, die tot 2006 van kracht was, onder de subsidielijn ‘Collectie Vlaamse Gemeenschap’ in te voeren, onder voorbehoud van de bevestiging door de Vlaamse Regering eind september.

Naast de aankoop hedendaagse kunst kan in 2016 ook terug beroep gedaan worden op volgende subsidievormen:

  • Aanduiding van buitenlandse residentieplekken
  • Residentietoelagen
  • Aanwezigheid op buitenlandse presentatieplekken
  • Spreiding van kunstwerken
  • Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten (de huidige ‘reis-, verblijf- en transportkosten’)
  • Netwerkorganisaties.