Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in derde ronde 2016 Kunstendecreet

14.09.2016

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Op 14 september 2016 heeft minister Gatz in dit kader principieel beslist over de derde ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies. In totaal werden er 298 aanvragen ingediend. 78 beurzen/projecten daarvan zullen ondersteund worden voor een bedrag van 1.624.500 euro.

In totaal werden er 298 aanvragen ingediend: 
 • 74 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 21 voor meerjarige beurzen
 • 66 voor projecten van kunstenaars
 • 137 voor projecten van organisaties.
Hiervan waren 5 aanvragen niet ontvankelijk en 6 werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken. 

Deze 298 dossiers gingen in totaal over 9.480.842 euro aan ondersteuning. Ter vergelijking: in de tweede ronde vroegen 320 aanvragers 10.253.905 euro aan en in de eerste ronde 348 aanvragers 15.610.572 euro. 

Minister Gatz heeft ook nu bij het nemen van zijn beslissing de principes uit het draaiboek Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling uit vijf categorieën: “zeer goed”, “goed”, “voldoende”, “nipt onvoldoende” en “volstrekt onvoldoende”. 

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van volgende basisprincipes:
 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling “zeer goed” en "goed" ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies
 • alle projecten met de beoordeling "zeer goed” (artistiek) en “zeer goed” (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag gebaseerd is op het laagst geadviseerde bedrag, waarop nog een beperkte vermindering wordt toegepast om binnen het budget te blijven. 
Minister Gatz besliste uiteindelijk om 78 beurzen en/of projecten (pdf) te ondersteunen voor een bedrag van 1.624.500 euro:
 • 21 kortlopende beurzen (189.000 euro)
 • 8 meerjarige beurzen (181.000 euro)
 • 16 projecten van kunstenaars (323.100 euro)
 • 33 projecten van organisaties (931.400 euro).
De volgende indiendata zijn:
 • 15/09/16 voor projecten na 01/01/17 - beslissing 15 januari 2017
 • 15/01/17 voor projecten na 01/05/17 - beslissing 15 mei 2017
Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.