Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten in tweede ronde Kunstendecreet

12.05.2016

Het nieuwe Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Op 11 mei 2016 heeft minister Gatz principieel beslist over de tweede ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies.

Subsidies beurzen en projecten tweede ronde Kunstendecreet (pdf)

In totaal werden er 320 aanvragen ingediend, als volgt verdeeld over de verschillende subsidiesoorten:

 • 107 aanvragen voor kortlopende beurzen
 • 17 aanvragen voor meerjarige beurzen
 • 48 aanvragen voor projecten van kunstenaars
 • 148 aanvragen voor projecten van organisaties.

Hiervan waren 5 aanvragen niet ontvankelijk. Vier aanvragen werden in de loop van het beoordelingsproces ingetrokken.

Deze 320 aanvragers vroegen in totaal voor 10.253.905 euro  ondersteuning. Aangezien onder het nieuwe Kunstendecreet projecten van organisaties 3 maal per jaar kunnen worden aangevraagd (in plaats van twee) en de permanente indiening van opnameprojecten en creatieopdrachten is weggevallen (dergelijke aanvragen zitten mee in de 3 rondes), is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een volledige vergelijking te maken met het voorgaande jaar.

Net als bij de eerste ronde projectsubsidies blijkt het aantal aanvragen en het totale gevraagde bedrag opnieuw aanzienlijk hoger te liggen dan in 2015. Voor de ondersteuning van projecten en beurzen is er 5.920.000 euro beschikbaar voor de drie rondes van 2016. Hiervan werd bij de beslissing over de eerste ronde reeds 2.273.000 euro aangewend.

Minister Gatz heeft bij het nemen van zijn beslissing de principes uit het draaiboek ‘Kwaliteitsbeoordeling voor het Kunstendecreet’ gevolgd. Daarbij krijgen alle initiatieven voor zowel het artistieke als het zakelijke luik een beoordeling uit vijf categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘nipt onvoldoende’ en ‘volstrekt onvoldoende’.

Binnen de hierboven vermelde budgettaire context is minister Gatz bij zijn beslissing uitgegaan van de basisprincipes die hij ook bij zijn beslissing over de eerste ronde heeft gehanteerd:

 • alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ’zeer goed‘ en ’goed‘ ontvangen een subsidie. Deze beurzen worden, zoals vastgelegd in het Kunstendecreet, enkel goedgekeurd door een artistieke beoordelingscommissie, zonder zakelijk advies.
 • alle projecten met de beoordeling ’zeer goed‘ (artistiek) en ’zeer goed‘ (zakelijk) ontvangen een subsidie waarvan het bedrag overeenkomt met het laagst geadviseerde bedrag.

Aangezien in de visienota kunsten een divers landschap wordt vooropgesteld heeft minister Gatz besloten om binnen de disciplines ‘architectuur en vormgeving’, ‘audiovisuele en beeldende kunst’, ‘muziek’ en ‘transdisciplinair’ ook de projecten met de beoordeling ‘zeer goed’ (artistiek) en ‘goed’ (zakelijk) te honoreren. Hierdoor worden de middelen in gelijkere mate verdeeld over de verschillende disciplines binnen het Kunstendecreet.

Er zullen dus 89 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 2.022.900 euro. Ze worden als volgt onderverdeeld:

 • 36 kortlopende beurzen (365.600 euro)
 • 7 meerjarige beurzen (170.000 euro)
 • 17 projecten van kunstenaars (501.800 euro)
 • 29 projecten van organisaties (985.500 euro).

Dit bedrag is dus hoger dan wat oorspronkelijk was vooropgesteld voor deze ronde (1.776.000 euro). Minister Gatz wendt hiervoor onder meer 95.000 euro extra aan die nog niet besteed werd in de eerste ronde. Daarnaast wordt ook al een beperkt deel van de middelen uit de derde ronde (nl. 151.000 euro) vooraf genomen. Deze keuze werd gemaakt om twee redenen. Eerst en vooral om exact dezelfde redenering te kunnen volgen als bij de beslissingen van de eerste ronde (zie supra). Maar ook om te vermijden dat al te veel aanvragen opnieuw zouden ingediend worden in de derde ronde. Bij de beoordeling van de tweede ronde is immers vastgesteld dat heel wat aanvragen projecten betreffen die reeds positief werden beoordeeld in de eerste ronde maar toen omwille van de budgettaire beperking niet konden gehonoreerd worden.

Voor de derde ronde is nog 1.625.000 euro beschikbaar.

Volgende indiendata:

 • 15/05/16 voor projecten na 01/09/16 - beslissing 15 september 2016
 • 15/09/16 voor projecten na 01/01/17 - beslissing 15 januari 2017.