Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Toekomstpaden voor de Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften

28.05.2015

De Antwerp Management School onderzocht hoe de culturele, literaire en erfgoedtijdschriften hun impact kunnen verhogen. Deze impact vertaalt zich niet enkel in een breder of duurzamer publieksbereik voor de individuele tijdschriften, maar ook in een duidelijkere rol van de tijdschriften in het bredere culturele veld en een verhoogde aandacht vanuit het beleid. 

Het onderzoek vertrekt vanuit een veldoverzicht, waarbij de verschillende tijdschriften, hun focus en hun publiek gestructureerd in kaart werden gebracht. Finaal werd getracht om via brainstorm- en inspraaksessies de veldkennis op methodische wijze om te zetten naar concrete toekomstgerichte acties.

De opdracht werd uitgeschreven door:

  • het Vlaams Fonds voor de Letteren
  • de afdelingen Kunsten en Cultureel Erfgoed van het Departement CJSM
  • Folio vzw, het samenwerkingsverband van bijna 30 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. 

Lees het rapport Toekomstpaden voor de culturele, literaire en erfgoed-tijdschriften (PDF).