Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Uitvoeringsbesluit nieuw Kunstendecreet principieel goedgekeurd

12.02.2014

Op vrijdag 24 januari 2014 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van Uitvoeringsbesluit voor het nieuwe Kunstendecreet

Op vrijdag 24 januari 2014 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van Uitvoeringsbesluit voor het nieuwe Kunstendecreet. Het ontwerp van uitvoeringsbesluit regelt de praktische uitvoering van het nieuwe decreet, en voorziet een aantal overgangsmaatregelen. De indiendata, disciplineclusters, … worden in het uitvoeringsbesluit voorgesteld.

 

De SARC en de Raad van State zullen nu een advies opstellen.

 

De Vlaamse Regering zal het besluit definitief goedkeuren na verwerking van de adviezen. Het is de bedoeling om nog deze legislatuur het uitvoeringsbesluit definitief goed te keuren.