Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vacature beleidsmedewerker kunsten

04.09.2014

Mee organiseren, coördineren en monitoren van de werkzaamheden binnen projecten, werkgroepen en teams in functie van de uitvoering van het Kunstendecreet zodoende een positieve en kwaliteitsvolle bijdrage te leveren tot de voorbereiding, bijsturing, uitvoering en evaluatie van het kunstenbeleid. Een van de eerste opdrachten als beleidsmedewerker is het assisteren van o.a. de projectleider bij de implementatie van het nieuwe Kunstendecreet.

Je bent mee verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, voorbereiden van teksten en vergaderingen. Je doet voorstellen naar manieren van werken, organiseert workshops, uittekenen van interne processen. Je maakt steeds de vertaalslag van de wetgeving naar de concrete werkprocessen binnen de afdeling en het agentschap. Je communiceert op een duidelijke en gestructureerde manier zowel mondeling als schriftelijk. Je zorgt voor verbinding en afstemming tussen de verschillende teams/cellen binnen de afdeling wat betreft het proces "uitvoering Kunstendecreet". 

Solliciteren kan tot en met 23 september 2014 via www.jobpunt.be.

Contact

Jan Verlinden, afdelingshoofd Kunsten 
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 
Tel.: 02 553 68 42 - jan.verlinden@cjsm.vlaanderen.be

Meer info

Alle informatie over het aanbod, de voorwaarden en de kandidaatstelling vindt u eveneens op Jobpunt.