Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Valideren van niet-formeel leren in erfgoed

12.10.2018
foto © H. Timmerman
foto © H. Timmermanfoto © H. Timmerman

Studiedag voor Vlaamse en Nederlandse actoren in de erfgoedsector  - 6 november in Alden Biesen

Werkt u in een museum, natuurpark, erfgoedsite of cultuurcentrum? Culturele en erfgoedsettings zijn een ideale leeromgeving om zowel professionele als sociale en persoonlijke competenties te ontwikkelen. Cultuur moet je beleven, maar tijdens de beleving leren bezoekers, vaak onbewust, heel veel. Een goed leertraject kan de beleving versterken en vice versa. Hoe kan een museum, tentoonstelling, monument of landschap dat leren nu beter zichtbaar maken en een kwaliteitsvol leerpad aanbieden? Dat kunt u op 6 november ontdekken op de studiedag ‘Valideren van niet-formeel leren in erfgoed’ in Alden Biesen.

In de voormiddag schetsen we het theoretische kader: wat is erfgoedleren, hoe kan je dat valideren? We tonen daarnaast vele mooie voorbeelden van erfgoedactoren die erin slagen beleven en leren harmonieus te combineren. In de namiddag is er een workshop waarin u ontdekt hoe u leren voor volwassenen kwaliteitsvoller kunt integreren in uw organisatie. Tot slot bezoeken we het pilootproject van Badges in de tentoonstelling ‘1000 jaar graafschap Loon’, die enkele dagen ervoor opent in Alden Biesen. Daarvoor hebt u een smartphone of tablet nodig

Interesse? Bekijk het programma en schrijf je in!