Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Verslagen 10e sessie van het UNESCO intergouvernementele comité nu beschikbaar

26.01.2016

Van 30 november tot 4 december vond de tiende sessie van het intergouvernementele comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed plaats in Windhoek. De verslagen van deze sessie zijn nu beschikbaar.

België was als één van de vierentwintig comitéleden actief aanwezig. Dit leidde onder meer tot voorstellen voor een ethische code, richtlijnen rond duurzame ontwikkeling en verschillende aspecten met betrekking tot het actualiseren en het updaten van borgingsactiviteiten in de context van de conventie.

De verslagen van deze sessie zijn nu beschikbaar.

Lees meer over de conventie.