Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz lanceren het initiatief Wiki Loves Heritage

15.06.2018
Logo Wiki Loves Heritage
Logo Wiki Loves HeritageLogo Wiki Loves Heritage

“Met Wiki Loves Heritage willen we de online aanwezigheid en zichtbaarheid van het erfgoed in Vlaanderen verhogen“, leggen Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz uit, ”om zo ons rijke erfgoed en onze gedeelde waarden dichter bij de mensen te brengen."

Wiki Loves Heritage nodigt erfgoedbeheerders en -organisaties, erfgoedgemeenschappen en -liefhebbers, fotografen en Wikipedianen uit om samen het erfgoed en de erfgoedzorg in Vlaanderen online te ontsluiten.

Over het erfgoed, erfgoedorganisaties en - beheerders in Vlaanderen is vaak weinig of onvolledige informatie te vinden op Wikipedia. Samen met Wikimedia België brengen we daar verandering in. We streven ernaar de diversiteit van alle soorten erfgoed en erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen toegankelijk te maken voor iedereen.

Wikipedia wordt geschreven door vrijwilligers. Iedereen kan bijdragen met nieuwe artikelen of helpen de kwaliteit van bestaande artikelen te verbeteren. Je kan ook bestanden uploaden onder een vrije licentie en de online informatie verrijken met vrije media, zoals afbeeldingen, geluidsbestanden en video's.

De ministers roepen alvast het publiek op een Wikipedia-artikel te schrijven over hun favoriete erfgoed. 

Ook erfgoedorganisaties of -beheerders kunnen op verschillende manieren bijdragen aan Wikipedia en Wikimedia Commons. Je kan eigen content uploaden of je doet een beroep op het publiek om je hierbij te helpen. De mogelijkheden zijn talrijk: van het organiseren van een schrijfsessie, over de deuren openzetten voor fotografen tot het organiseren van een erfgoedwandeling.

Een initiatief zoals Wiki Loves Heritage draagt bij tot het verhogen van de participatie en het betrekken van burgers bij het erfgoed. Vrijwilligers, erfgoedliefhebbers, fotografen en Wikipedia-enthousiastelingen nemen met andere woorden een actieve rol op en worden bij de werking van een erfgoedorganisatie betrokken. We willen met Wiki Loves Heritage ook de jongere generatie engageren.

Met Wiki Loves Heritage wil de Vlaamse overheid het belang van ‘open toegang’ tot erfgoed onderstrepen. Door informatie en digitale content onder een vrije licentie beschikbaar te stellen, heeft iedereen vrije toegang tot de inhoud.


Fotowedstrijd

Om Wiki Loves Heritage kracht bij te zetten, koppelen we aan het initiatief een fotowedstrijd. In elke regio is er erfgoed waarvan weinig of geen afbeeldingen terug te vinden zijn op Wikimedia Commons. Of is de informatie op Wikipedia over bijvoorbeeld historische sites of tradities niet geïllustreerd met een representatieve afbeelding.

Met de wedstrijd willen we je warm maken om foto’s te maken van het erfgoed dat je koestert en een duwtje in de rug geven om kwalitatieve beelden te uploaden onder een vrije licentie.

Vanaf vandaag staat de uploadpagina voor de fotowedstrijd online.

Lees het reglement. Je vindt er ook tips voor deelnemers. Erfgoedorganisaties- of beheerders geven we ideeën mee om zelf een activiteit te organiseren.

De wedstrijd loopt van 15 juni 2018 tot 15 november 2018. De prijsuitreiking heeft plaats op het einde van het jaar.


Meer info?

Wiki Loves Heritage is een initiatief van de Vlaamse overheid en Wikimedia België, in samenwerking met PACKED vzw en met FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en Herita.


EYCH2018

Wiki Loves Heritage kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Het doel is mensen aan te moedigen om Europa's erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Door ons bewust te zijn van de Europese geschiedenis en waarden, kunnen we onze verbondenheid in een gemeenschappelijke Europese ruimte versterken. Het EYCH18 is een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die dit speelt in de samenleving in de kijker te zetten.