Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vlaamse Regering keurt nieuwe formule Cultuurprijzen goed

24.04.2015

Op 24 april 2015 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, de nieuwe formule van de Cultuurprijzen Vlaanderen goedgekeurd. De Cultuurprijzen Vlaanderen zijn kwaliteitslabels waarmee de overheid het culturele belang van het werk van de laureaten erkent en het culturele bewustzijn tracht te verhogen. Een hergroepering en verandering van frequentie brengt het totaal aantal Cultuurprijzen voortaan op elf per jaar. Een onafhankelijke jury bepaalt op basis van de verdiensten tijdens het jaar of de periode die voorafgaat aan de uitreiking wie de laureaat wordt. 

Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur een persoon of organisatie die het voorbije seizoen een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken de laureaat bekend op een sectormoment. Dat is een belangrijk evenement van het betrokken culturele deelgebied waarbij zowel de betrokken sector als de winnaar aandacht en waardering krijgen. 

Nieuw is de Vlaamse Cultuurprijs voor Circus die voortaan driejaarlijks wordt toegekend, afgewisseld met de Cultuurprijs Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk en die voor de Amateurkunsten. Met deze nieuwe prijs wil minister van Cultuur Sven Gatz de circussector honoreren, die de laatste jaren Vlaanderen internationale uitstraling geeft. 

Sven Gatz: “Met deze hergroepering wil ik de Vlaamse Cultuurprijzen actualiseren door er een logischer geheel van te maken en er een duidelijker en transparanter kader voor tot stand te brengen. Door om de drie jaar een Circusprijs uit te reiken, voeg ik een nieuw beleidsaccent toe als stimulans voor een hele sector.” 

Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre. 

Dankzij deze hervorming zullen de volgende Cultuurprijzen Vlaanderen dit jaar worden toegekend: 

 • Algemene Culturele Verdienste 2014 
 • Architectuur 2014 (tweejaarlijks, afwisselend met Vormgeving)
 • Beeldende Kunst 2014
 • Circus 2014 (driejaarlijks, afwisselend met Sociaal-Cultureel Volwassenwerk en Amateurkunsten)
 • Cultureel Ondernemerschap 2014 
 • Immaterieel Erfgoed 2014 (tweejaarlijks, alternerend met Roerend Erfgoed) 
 • Film 2014
 • Letteren 2014 
 • Lokaal Cultuurbeleid 2014 
 • Muziek 2014 
 • Podiumkunsten 2014 


Persinfo 

 • Eva Vanhengel, woordvoerster Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz
 • Gert Van Tittelboom, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaamse overheid.