Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vlaanderen neemt cultuur- en jeugdbevoegdheden van provincies over in 2018

28.07.2016
Vlaanderen
VlaanderenVlaanderen

De Vlaamse Regering heeft op 26/7/2016 de afslanking van de provincies definitief goedgekeurd. Ze heeft een akkoord over de over te hevelen persoonsgebonden bevoegdheden en de bijbehorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2018. Na een intensief en constructief overleg met de provincies en steden en gemeenten wordt een aantal aspecten van het cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen gebundeld. Deze beslissing heeft geen impact op de dienstverlening van de organisaties aan de burger.

Verschillende provinciale taken, die zijn verankerd in de decreten van de Vlaamse overheid, worden met de nodige financiële middelen en personeelsleden overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Het gaat om ongeveer 63 miljoen euro voor cultuur en kleine 4 miljoen euro voor jeugd. Voor de uitvoering van deze taken zal een aantal provinciale medewerkers de diensten van de Vlaamse overheid versterken. Vlaanderen zal de provinciale taken overnemen en via een nieuw beleidskader integreren in haar Vlaams jeugd- en cultuurbeleid.