Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Subsidieoproep 2020 voor Europese samenwerkingsprojecten
21.10.2019

Het Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de subsidieoproep 2020 voor 'Europese Samenwerkingsprojecten' gepubliceerd. De uiterste indiening voor deze Creative Europe subsidieaanvraag 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020' is 27 november 2019. Creative Europe Desk Vlaanderen organiseert ook op 4 verschillende data een workshop over de praktische indiening van deze subsidieoproep.

Geactualiseerde FAQ cultureel-erfgoedconvenants
21.10.2019

Volgend jaar kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen werkingssubsidies aanvragen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau. Wat is het doel van de subsidie? Hoe vraag je een subsidie aan? Aan welke voorwaarden en criteria moet je voldoen?

Foto: Museum Plantin-Moretus
15.10.2019

Drie schetsboeken van de 17de-eeuwse Vlaamse beeldhouwer Pieter II Verbruggen zijn definitief beschermd als Vlaams topstuk. De Vlaamse overheid kocht ze in 2018 aan en gaf ze in langdurige bruikleen aan Museum Plantin-Moretus. Daar vormen ze een belangrijke aanvulling van de collectie beeldhouwerstekeningen. Het gaat om uiterst zeldzame schetsboekjes, die wereldwijd als een curiosum gezien worden. Daarom zijn ze als zeldzaam en onmisbaar erfgoed voor Vlaanderen toegevoegd aan de Topstukkenlijst. 

08.10.2019

Op 10 december 2019 organiseert het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media in samenwerking met het VAi het inspirerende infomoment Zuurstof voor de dialoog tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar. Tijdens het infomoment wordt meer uitleg gegeven over het nieuwe decreet Kunst in Opdracht.

02.10.2019

Vlaams minister van Cultuur Lydia Peeters heeft beslist over de aanvragen van de eerste ronde bovenlokale cultuurprojecten in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet dat sinds 1 januari 2019 van kracht is. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30