Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Conferentie ‘Kunst doet leven!’
02.03.2017

Kunst doet leven! Ruim 27% van de Vlamingen zal 65 jaar of ouder zijn in 2050. Ondanks deze groei, is (actieve) cultuurparticipatie door ouderen voor kunst- en cultuurinstellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra niet vanzelfsprekend. Vaak zijn ze te weinig bekend met de mogelijkheden, de doelgroep of de andere sector. Vorig jaar tekenden minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Welzijn Jo Vandeurzen de intentieverklaring tot meer samenwerking tussen het cultuur- en welzijnsbeleid. Dit jaar zetten we een stap verder. 

01.03.2017

De afdeling Cultureel Erfgoed voerde een traject uit om het overzicht te houden op de ontwikkeling van het dienstverlenende cultureel-erfgoedveld en de regie hierover te voeren. Dit traject startte in de zomer 2016 en werd afgerond in februari 2017.

24.02.2017

Vandaag bekrachtigde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Gatz, het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. Dit decreet regelt de ondersteuning van organisaties in Vlaanderen die aan cultureelerfgoedwerking doen. Met het nieuwe decreet streeft de Vlaamse overheid naar een nieuw beleidskader dat beter is aangepast aan de recente maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen.

Cultuur naar school
21.02.2017

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden er hun actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar brengen en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30