Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

foto (c) Kristien Daem
25.07.2017

In de beleidsbrief cultuur 2016-2017, drukte Sven Gatz de wil uit om samen met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) werk te maken van een aangepaste positionering en rechtsvorm van het museum. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

25.07.2017

Op voorstel van minister Sven Gatz, hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. De nota moet het beschikbare instrumentarium van de Vlaamse overheid dat inzetbaar is voor de culturele praktijk bekend maken en ervoor zorgen dat filantropie, bedrijfsmecenaat en sponsoring meer onderdeel vormen van een vaste culturele financieringsmix.

14.07.2017

Op 14 juli 2017 benoemde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz, een nieuwe adviescommissie Cultureel Erfgoed. De adviescommissie wordt samengesteld uit deskundigen uit de verschillende deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld. De leden hebben een totaalvisie op het cultureel-erfgoedveld.

07.07.2017

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het wijzigingsbesluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang definitief goed. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) beheert deze subsidielijn. Het besluit staat dan ook bekend als het FoCI reglement.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30