Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

30.06.2017

Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. 

29.06.2017

Hou dinsdag 26 september 2017 vrij in uw agenda. 

Tijdens het najaar van 2017 wordt de beleidsvisie rond digitale cultuur verder ontwikkeld. Dit zal resulteren in de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ die vanuit een langetermijnperspectief een leidraad zal bieden aan zowel de overheid als de culturele sector voor de omgang met digitale technologie in de cultuursector.

27.06.2017

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Op 9 november 2016 werd hiertoe het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Minister Gatz licht vandaag de beleidskeuzes voor zijn bevoegdheden cultuur en jeugd in een uitgebreide nota toe. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen. Ondertussen worden de krachtlijnen van het regionaal cultuurdecreet uitgetekend tegen 1 januari 2020.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Nottebohmzaal (c) Ans Brys
26.06.2017

Uitnodiging - Hou dinsdag 19 september 2017 vrij in uw agenda.

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Om internationale projecten in het kader van dat jaar op te zetten voorziet de Europese Commissie specifieke calls en mogelijkheden binnen bestaande EU-subsidieprogramma’s zoals Creatief Europa, Cosme, Horizon2020 en Erasmus +.

Hello, Robot - Design museum Gent
26.06.2017

Voor 2018 zijn subsidieaanvragen voor ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed opnieuw mogelijk.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30